SLAPUKŲ POLITIKA

 1. UAB A Kryptis, įmonės kodas 302499163, buveinės adresas Sandėlių g. 74, LT-95107 Klaipėda (toliau – Įmonė) itin vertina ir saugo Duomenų subjektų privatumą, todėl šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus. Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės Įmonės interneto svetainėje www.akprojektai.lt. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus apie atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.
 1. Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.
 1. Kokiais tikslais tvarkomi Jūsų duomenys?

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Įmonė tvarko asmens duomenis – nekilnojamo turto projekto AK Projektai vystomo Svencelėje marketingo tikslais.

 1. Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi Įmonės elektroniniu paštu info@akprojektai.lt arba per socialinių tinklų platformą?

Jūs galite Įstaigos elektroniniu paštu info@akprojektai.lt arba naudojantis socialinių tinklų platforma pateikti bendro pobūdžio užklausą. Tokiu atveju Įmonė gali rinkti Jūsų pateiktus duomenis, kaip antai: Vardas; Pavardė; Telefono numeris; Elektroninio pašto adresas, IP adresas ar kitus Jūsų laisvanoriškai pateikiamus asmens duomenis tam, kad sureaguoti ir atsakyti į Jūsų paklausimą.

 1. Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi Įmonės paklausimų aktyvioje kategorijoje „Susisiekite su mumis“?

Interneto svetainėje turite galimybę atsiųsti mums užklausą per kontaktų formą „Susisiekite su mumis“. Jūsų kreipimosi duomenis (vardas, telefono nr., el. pašto adresas ir žinutės turinys) tvarkome siekdami sureaguoti į Jūsų kreipimąsi. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas su Jumis susisiekti.

 1. Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

Duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (Reglamento 6 str. 1a dalis.), t. y. Jūs savanoriškai sutikote pateikti duomenis.

 1. Kiek laiko saugomi Jūsų duomenis?

Elektronine forma pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 12 mėn. nuo duomenų pateikimo momento.

 1. Kam įmonėteikia ar gali teikti asmens duomenis?

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • Jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 • Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.
 1. Be kita ko, Įmonė asmens duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka Įmonei tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (pvz., kompiuterių tinklą/ interneto svetainę prižiūrinti informacinių technologijų įmonė), kaip Duomenų tvarkytojas.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS (angl. „COOKIES“)

 1. Kas yra slapukai?

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote Įmonės interneto svetainėje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

 1. Kam mes naudojame slapukus?

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau Įmonės internetinėje svetainėje www.akprojektai.lt, bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę bei klientų aptarnavimą.

 1. Teisėtas pagrindas– Įstaigos teisėti interesai užtikrinti internetinės svetainės akprojektai.lt funkcionalumą.
 1. Įstaigos naudojami internetinio puslapio www.akprojektai.lt slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį pirmą kartą apsilankius šiame puslapyje. Slapukų pagalba Įstaiga tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:
 • Jūsų naudojamos naršyklės tipą;
 • Jūsų naršymo istoriją;
 • Jūsų galiniam įrenginiui priskirtą internetinio protokolo (IP) adresą;
 • apsilankymų internetiniame puslapyje skaičių;
 • peržiūrėtas Įmonės internetinio puslapio sekcijas;
 • kitą informaciją apie Jūsų atliktus veiksmus Įstaigos internetiniame puslapyje.
 1. Įmonės internetiniame puslapyje naudojami šių kategorijų slapukai:
 • Analitiniai slapukai, leidžiantys atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kokiomis internetinio puslapio sekcijomis lankytojai naudojasi;
 • Funkciniai slapukai, padedantys atpažinti internetiniame puslapyje besilankiusius lankytojus. Šie slapukai leidžia Įstaigos internetiniame puslapyje pakartotinai besilankantiems lankytojams pateikti jų poreikius atitinkantį turinį ir informaciją
 1. Įmonės interneto svetainėje akprojektai.lt įprastai naudojami šie slapukai:
Slapukas Slapuko tipas Galiojimo laikas Naudojimo paskirtis Ar slapukas būtinas?
_ga Google 2 metai Naudojamas atskirti lankytojus. Taip
_gid Google 24 valandos Naudojamas atskirti lankytojus. Taip
devicePixelRatio Google 1 savaitė Naudojamas, kad svetainė reaguotų į lankytojo ekrano dydį. Taip

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

 1. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 1. Įmonės darbuotojai yra įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie įstaigos klientus, įskaitant ir Įmonės interneto svetainės lankytojus. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.
 1. Kokias svetainės apsaugos procedūras mes naudojame?

Svetainėje naudojamas SSL saugumo sertifikatas:

 • Patvirtinta svetainės tapatybė (lankomės tikrojo domeno savininko svetainėje, o ne esame nukreipti į įsilaužėlių padirbtą serverį;
 • Užšifruoti visi tarp serverio ir naršyklės perduodami duomenys – (tinklo įsilaužėliai nebegali jų nuskaityti);
 • Užtikrintas duomenų vientisumas ir originalumas (pakeliui esantys maršrutizatoriai negali pakoreguoti ar cenzūruoti persiunčiamos informacijos);

JŪSŲ TEISĖS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

 1. Jūs turite teisę:
 • kreiptis į Įmonę su prašymu suteikti informaciją apie Įmonės tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip Įmonė juos tvarko;
 • kreiptis į Įmonę su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į Įmonę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Įmonę arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
 • susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Įmonei ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Įmonė tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).
 1. Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į Įmonės duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu info@akprojektai.lt arba registruotu paštu adresu Sandėlių g. 74, LT-95107 Klaipėda. Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis.
 1. Kaip sužinoti apie šios politikos pakeitimus?

Įmonei atnaujinus šią privatumo ir slapukų politiką, apie esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje www.akprojektai.lt.

 1. Atnaujinta 2022-11-16
Nerijos g. 8, Svencelės km.
info@akprojektai.lt

Sekite mus:

PASKAMBINKITE MUMS

© AK Projektai, 2023